Ang Auger ay Nag-drill ng Isang Butas na Tumpok na Walo Hanggang Sampung Metro