Ang Auger Drill ay Ginagamit Para sa Pagtatanim ng Puno ng Prutas